Det behövde betala skatt och de hade rätt


Det franska ståndssamhället bestod av tre grupper. De tre stånden består av först kunga familjen, som levde rikt och åt lyxig mat det andra ståndet består av adeln och kyrkan, som ibland kunde äga mer pengar än själva kungen på grund av att de inte behövde betala skatt och de hade rätt att ta avgifter och skatter från det tredje ståndet. Och sist det tredje ståndet som var det störst befolkade och innehöll Bönder, hantverkare, handelsmän, och advokater.Kungafamiljen var de som hade mest makt eftersom att prästerna fick folket att tror att kungafamiljerna  blev skickade från gud.

Det var även därför folket inte vågade göra uppror eftersom om man gick emot kungen som var skickad av gud, gick man emot gud. Adeln bestod av cirka 400 000 person, adeln hade rätt till att skatta folket, jaga på bönderna mark. Bönderna kunde vara missnöjda för att dem hade ingen makt och adeln tog mer från bönderna än vad dem fick väldigt ofta, för kungen märkte inte när de gjorde det. Hela tredje ståndet kunde vara missnöjt för att inge av dem i tredje ståndet hade någon makt alls, även fast dem var rika och hade mer pengar än adeln. Adeln hade egentligen inget och va missnöjt över för de fick mycket pengar och de kunde göra nästan vad de ville. Men det förändrades när kungen ville att Adeln skulle börja betala skatt. Adeln vägrade betala skatt så de gjorde uppror mot kungen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Och i riksdagen så istället för att prata om skatten så började folket prata om makt. Kungen blev frustrerad och stängde ner riksdagen. Folket öppnade en ny riksdag som hette Eden i bollhuset. Där lovade de att inte lämna nya riksdagen till en ny grundlag hade grundats. Så kungen gick med på processen att förändra samhället. 2.A) Bastiljen var en fästning som gjordes på 1300-talet.

Bastiljen stormades för att folket trodde att kungen skickade trupper för att stoppa dom men egentligen gick trupperna mot dom för att hjälpa dom. Folket hade vapen men ingen krut så dom skulle inte kunna försvara sig så dom stormade bastiljen för att de trodde att Bastiljen hade krut och vapen och för att fria politiska fångar. B) Före bastiljen stormade hade redan

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out