Deelvraag français of Empire français,dat is het Franse


Deelvraag 1. Hoe komt
het dat er in Noord- Afrika Franse invloeden zijn?

Hoe komt het dat er in
Afrika Franse invloeden zijn?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Om de hoofdvraag te
beantwoorden gaan we eerst kijken naar de geschiedenis, want hoe komt het
eigenlijk dat er Franse invloeden zijn Afrika?

 

Het begon allemaal toen
steeds meer Europese landen andere landen ging veroveren. Niet alleen maar voor
de handel, maar ook om landen te besturen en te veroveren. Deze manier van
kolonisatie wordt ook wel imperialisme
genoemd. Door de snelle ontwikkelingen van Europa kon er snel veroverd worden.
De gevolgen waren wel groot, want door de koloniën werd  de economische uitbreiding in Europa heel
groot. Door de nieuwe grondstoffen uit de koloniën werd de economie in Europa
steeds sterker, maar de gevolgen voor de koloniën was ook groot. De koloniën waren
afhankelijk van de Europese landen en ze konden zich minder goed in hun
behoeften voorzien. Vanaf de 19e eeuw waren de koloniën steeds meer  afhankelijk van het importeren van producten.

.

Empire colonial français of Empire français,dat is het Franse
koloniale rijk van koloniën en andere overzeese bezittingen waarover Frankrijk  beschikte. Het koloniale rijk ontstond vanaf
de 17e eeuw en verdween voor een groot deel in de 20e eeuw.  De
bezittingen ging verloren van 18e en begin 19e eeuw. Het gevolg daarvan was het
ontstaan van een nieuwe gebiedsuitbreidingen. Daarom was er een eerste en
tweede Frans koloniaal rijk. Het rijk was op zijn grootst na de Eerste
Wereldoorlog. De overblijfselen van dit rijk wordt la France d’outre-mer ,overzees
Frankrijk, en wordt gezien als een onderdeel van de Franse Republiek. (France d’outre-mer)

In 1830 begon  Frankrijk  in de tweede periode van de kolonisatie zich
te richten op Noord-Afrika . Eerst werd Algerije veroverd, daarna werden er
meerdere Noord-en Midden-Afrikaanse landen veroverd. In deze landen werd Frans
de officiële en belangrijkste taal. Ook brachten de Fransen het
Rooms-katholieke geloof naar de koloniën. (wikipedia) (Frankrijk
wikipedia)

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out