Det med omtrent 40% – det er


Det er viktig å beskytte jord og jordbruk for våre fremtidige generasjoner. Hvis vi ikke passer på jorda og generelt klimaet på jorda vår, så kan det hende at vi kan miste mange forskjellige dyrearter og det vil bli vanskeligere å dyrke jord og drive med jordbruk. Hvis vi ikke gjør noe med klimaet i dag så er det estimert at i 2100 så blir det tre ganger så høyere CO2 utslipp enn det er i dag. Noe som nesten alle kan gjøre i Norge er å bytte ut en bensin eller en diesel drevet bil mot en el-bil. El-bilen har også mange fordeler i Norge som for eksempel at de ikke må betale bompenger og at de er billigere i motsetning til andre land i vesten.

G I dag så bruker vi fossile brensler til masse ting og det kan hjelpe oss med mange ting i verden, men det er ikke miljøvennlig så vi burde slutte med å bruke det. Fossile brensler er planter og dyr som har gått gjennom millioner av år av forskjellige prosesser under bakken for å kunne brukes som en kilde til energi. Nå så avhenger vi ikke så mye av fossile brensler, men i 2100 så kommer vi til å avhenge veldig mye av fossile brensler. Det kommer kanskje til å være den energikilden vi bruker mest her på jorda. I dag så bruker myndighetene og politikere i flere land tid på å prøve å hjelpe til med å verne klimaet, men hvis ikke flere gjør det nå så er det en stor sjanse for at myndighetene har gitt opp på å redde klimaet vårt og de bare lar det være som det ikke er et stor problem. Golfstrømmen er verdens største vannstrøm og gir Norden varme. Uten Golfstrømmen så hadde vi hatt et klima som ligner litt på Svalbards klima i dag. Det er ikke ubeboelig, men å kunne leve her ville vært vanskelig for både dyr og mennesker.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 I år 2100 så er det forventet at Golfstrømmen har blitt redusert med omtrent 40% – det er ganske mye. Mange ser på Golfstrømmen som en havstrøm som aldri vil gå vekk, men ingen kan garantere at folket og samfunnet i Nord-Norge vil fortsatt være der om noen tiår.  

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out