Cap. 1 STUDIUL ?I ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT

 

1.1      Prezentarea succint? a unit??ii economico-sociale

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Societatea
comercial? C.C. TOTAL CONS  S.R.L. a fost
fondat? în 2005 .

Compania
este o societate cu raspundere limitata si face parte din categoria
microintreprindelor, este axat? pe construc?ii ?i instala?ii, având un colectiv
de profesioni?ti cu experien?? ?i reputa?ie în domeniile în care î?i desf??oar?
activitatea. Fondatorul, urm?rind evolu?ia ascendent? a pie?ei imobiliare, a
apreciat c? în Bucure?ti ?i în zonele apropiate, în viitorii ani, domeniul
construc?iilor civile ?i industriale va înregistra o cre?tere, în cea ce
prive?te alocarea de resurse financiare.

Compania se angajeaz? într-un proces de dezvoltare
dinamic?, focalizat pe construirea unui sistem care s? produc?, pe termen lung,
solu?ii prompte, adaptate nevoilor clien?ilor. 
C.C. TOTAL CONS  ofer? stabilitate
?i echilibru într-un mediu economic imprevizibil ?i preia din sarcina
dumneavoastr? acele activit??i ?i domenii în care demonstreaz? prin fapte,
profesionalism ?i responsabilitate, o maxim? competen??. Rezolvarea oric?rei
probleme implic? o organizare specific? ?i o abordare structurat? care s?
conduc? la solu?ia optim?, generatoare de maximum de beneficiu în condi?iile
date.

Clientii, persoane fizice
sau juridice, prin intermediul unei comenzi, solicita anumite proceduri din
oferta de servicii, se verifica natura terenului si posibilitatea calitatii
procedurilor solicitate iar apoi se incep lucrarile. Dupa ce a fost intocmit
contractul, incheiat intre beneficiar si C.C. TOTAL CONS, fiecare procedura se
initiaza printr-un proces verbal care trebuie semnat si aprobat de catre
partile implicate ( beneficiar, executant, proiectant, constructor). La finalul
proiectului se intocmeste un process verbal pentru receptia materialelor
folosite si unul de receptie la terminarea lucrarilor. Dupa terminarea acestor
procese, se intocmeste dosarul OPIS1
numit si Carte Tehnica, ce contine toate procesele verbale, numarul si data de
inregistrare.

In prezent, societatea este
formata dintr-un personal in numar de 33, avand un capital social de 145.000
Lei, iar cel mai mare profit net a fost de 788.749
RON in anul 2011 (fig.1).

1 ÓPIS= List? de acte,
registru, indice, inventar. – Din rus. opis.

x

Hi!
I'm William!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out